提示från ett framgångsrikt Customer Care Center om hur du använder kunskap för att skapa en bättre kundupplevelse med fler nöjda kunder

attleverera en högkvalitativ kundservice och support är ofta en uting när man har komplexa producer och omvärlden förändras i snabb takt。Tack vare ComAround Knowledge™har Customer Care Center på瑞典沃尔沃汽车kunnat skapa bättre kundupplevelse genom att snabba upp svaren till kununderna, genom att真主安拉Har alltid tillgång till senaste korrekta informationen och kunskapen。

Kundupplevelsen har förbättrats hos Volvo Car sweden kundcenter。
Kundupplevelsen har förbättrats hos Volvo Car sweden kundcenter。

De ser en klart förbättrad trend vad gäller kundnöjdhet (NPS,净推动者评分och CSI,客户满意度指数)och en högre lösningsgrad。Det har blitenklare och går snabbare att introduction nyanställda i teamet nu när所有相关och aktuell kunskap är tillgänglig från dag ett。

Niklas Byvik arbetar som产品经理,配件-沟通和教育专家vid客户服务中心på沃尔沃汽车。Han listar fyra viktiga faktorer för en lyckad实施者av知识管理。

1.Använd ett specialutvecklat知识管理系统

Om du är ett Customer Care Center som har problem att svara på frågor snabbt, då behöver du ett specialutvecklat Knowledge Management-system。请联系我们沃尔沃汽车公司。uppnå新浪雄心者。förbättra kundupplevelsen och kundnöjdheten。Kundtjänstpersonalen får mer uträttat, har mer tid att hjälpa kunderna och det skapar en utmärkt upplevelse av varumärket och servicen。

“Vi har kunnat snabba upp svar till kund men framförallt att真主安拉,samtidigt, har tillgång till senaste informationen。”Pia Johansson,沃尔沃汽车瑞典公司客户服务中心高级经理。

2.Etablera处理器和rutiner

知识管理är komplext, det behövs processor och rutiner för att kunna arbeta i stor skala och alltid ha updaterad相关的kunskap。Annars riskerar du att stå med en oanvändbar kunskapsbas där ingen hittar det de söker。Använd en etablerad metodik för Knowledge Management, ta hjälp av Knowledge Management-experter som ComAround och gör personalen delaktig i utvecklingen av processen och standarden för kunskapsskapande。

3.Kom överens om gemensamma mål och vilka fördelarna är

Man behöver ett sammansvetsat团队för att lyckas。Tydliggör syftet och fördelarna med Knowledge Management。Sätt upp ett gemensamt mål som visar på effekterna för slutkunderna。我们可以在får nöjdare kunder找到您的工作。

4.坦克kundorienterat

Fokus ska alltid ligga på att hjälpa kunder när man hanterar kunskap i kunskapsbasen。Ha alltid kunden i åtanke när du skriver kunskapsartiklar så blir den lättare att hitta och det känns mer relevant för kunderna。

“ComAround har hjälpt oss att förbättra kundnöjdheten。”Niklas Byvik,产品经理,配件-沟通和教育专家,沃尔沃汽车瑞典客户服务中心。

Författare av bloggartikeln: Therese Walve, ComAround, KCS实践V6认证

Så kan ComAround hjälpa dig skapa bättre kundupplevelse i ert kundcenter

Om du behöver hjälp med att förbättra kundupplevelsen och kundnöjdheten med ett effektivt Knowledge Management-system i din kundtjänst- och supportorganisation, är du välkommen attkontakta oss

Läs mer om vårt知识管理系统ComAround Knowledge™och瓦拉utbildnings -radgivningstjanster

Relaterade lankar:

En intervju med Customer Care Center på Volvo Cars om deras framgångsrika satsning på Knowledge Management

Checklista för val av avancerad知识管理程序

Så skapar du en samarbetskultur som hjälper din organisation att lyckas med Knowledge Management

0 Kommentarer

鼠鲨属en kommentar

想加入讨论吗?
我是迪娜·欣庞克特!

鼠鲨属ett svar

电子邮件地址在公共场所。义不容发fält är märkta