Del 1: Framgångsrik migrering med användarna i fokus - skapa förutsättningar redan i migringsplanen

迁移计划:Planerar ni迁移到ett nytt操作系统såsomWindows 10eller kanske byta直到senare版本av Office?莱德·梅丹·弗雷甘·莱达(medan förmågan att leda)、卢尼亚·奥赫·斯特塔(lugna och stötta användarna påolika sätting med tydlig information inför)和莱德·米格尔林根·布利尔·阿夫兰德·弗雷根(Ochefter blir avgörande förom migrering upplevs mer eller mindre lyckad)领导下的莱德·莱德·莱德·莱德·莱德·莱德·莱德·莱德·莱德。

为anvandarna Migreringsplan

När我们可以从迁移ska中了解到får的IT-avdelningen和迁移项目。IT-avdelningen ska även se till så att migreringen genomförs kostnadseffektivt och så snabbt som möjligt utan att störa den pågående verksamheten。

在相对论的文胸中,我们可以从一个系统的角度来看待这种情况,而不是从一个系统的角度来看待这些数据。这是一个由加兰蒂·弗尔(garanti för att Migrerings Projektet kommer)设计的技术移民码头,该码头是一个由我公司提供的移民项目。Många gångerär det mjuka vården såsom rätt information,kunskap ochömsisidig förståelse som blir avgörande för oför om projektet upplevs som framgåeller inte。

Om du är intresserad av hur ni kan genomföra ett " lyckat " migringsprojekt bör du läsa denna bloggartikelserie som ger konkreta tips på hur ni på rätt sätt möter dessa mjuka värden under en migringoch sannolikt ökar chanserna att få ett lyckat migringsprojekt。您可以从我们的网站överraskad över我们的胸罩策划,välriktad och välplanerad information samt rätt användarstöd我们可以从我们的网站到我们的移民计划。

Hur din organisation bör arbeta med varje punkt nedan varierar därför beroende på vilket typ av mål och vilken ambition ni har med migreringen。

我的名字是我的名字。

我是första artikeln,我的移民计划维克林·奥赫(kring och ger rekommendationer påvad ni kan tånka påredan i Planning Asen av migrering för att lyckas genomföra en framgångsrik migrering med användarna i fokus。

我andra artikeln,migreringen的SäljaBerättar vi bland annat om den positiva effekten av användarna/verksamheten får rätt information om migreringen och känner sig delaktiga。

我是tredje artikeln,支持医学研究院Diskuterar vi fördelar och nackdelar med olika typer användarstöd vid en migrering, samt hessa kan passas och förändras under migreringens gång, beroende på ambitionsnivå och resser。

Skapa förutsättningar redan er migringsplan

En tydlig migringsplan med övergripande mål och delmål samt aktiviteter är En given förutsättning för ett lyckat migringsprojekt。我可以在迁移计划är上看到我们的计划,也可以在计划förutsättningar för上看到我们的计划。

谢谢你

在奥赫拉马尔河沿岸的乌塔姆河流域,埃勒·斯贾尔瓦(eller själva)河流域的河流流域是一个典型的河流流域。莱卡项目的目的是让所有的移民都能在一个新的项目中受益,因为这一项目的目的是为了保护他们的家庭。

Verksamhetens bör ses över ur två perspektiv, dels ur ett tekniskt perspektiv, det vill säga vilka tekniska förutsättningar som finns att hänsyn直到我migreringen och ur ett kompetensbehov omfattar annat信息,utbildnings- och supportfrågor。Genom att göra en intern undersökning med olika delar av verksamheten får projjektgruppen in värdefull information för att kunna möta verksamhetens behov under migreringen。

Analysera的planera在kritiska faktorer之后

这是我的项目。在圣彼得堡的一个小村庄里,没有一个小村庄。我们可以从påflera saker开始,直到exempel ProductionsTekniskt,semestrar och annat。奥列卡·勒斯尼加尔·索姆(Undersök olika lösningar som)是一位风险最低的基金会成员。瓦耶·维克萨姆赫特是一位新的克里蒂斯卡·法克托雷。Här handlar详细说明了奥列卡和温达尔格鲁普的代表。

我们支持一个强大的统计数据,我们可以看到这个系统的正确性。används,我们可以看到这个问题的正确性。användarfrågor。在我们的系统中,我们的胸罩落后于för“bygga borte”。

哈尔bor IT-avdelningen gora en oppen prioritering, sa att anvandarna kanner团体forstadda och horda, vilket菅直人ge该handlingsutrymme och battre forstaelse om猎隼雀鳝snett, vilket侦破nastan alltid倾心于pa nagot计划。Läs mer om detta i avsnittet "透明对话克林förväntningarna "。

分析工具有可能是平面的

Det är även viktigt att undersöka verksamhetens behov av信息,utbildning och支持。Om migreringen sker utan att ni erbjuder någon form av informationsplats,神学院,utbildning, eller utökad support till användarna så kan det upplevas att det finns förväntningar att lära sig nya saker utan att få varken tid avsatt eller utbildning på bekostnad av företaget。我们可以通过känsla和其他方式来处理这件事。我们可以选择ställa frågan我们的用户名和密码是på我们的用户名和密码是移动的,så我们的用户名和密码是för上帝的旨意是känslan我们的用户名和密码是på。Läs mer i nästa kapitel " Sälja in migreringen "。

När en verksamhet blr tillfrågad om de vill gå utbildning i samband med en kommande migration så är interset of relative litet samtidigt som verksamheten efterfrågar det om de inte får erbjudandet。船坞的船东在船东的船东,船东的船东在船东的船东,船东的船东,船东的船东,船东的船东,船东的船东,船东的船东,船东的船东,船东的船东,船东的船东,船东的船东。

När verksamhetens(upplevda)behovär Identifierär det viktigt att sammanställa och redovisa det för att tydligt visa hur det faktiskt ser ut och för att skapa först 229; els för de kommande st daktiviterne i形成av utbiling och支持。联合国儿童基金会-联合国儿童基金会和联合国儿童基金会支持儿童基金会-联合国儿童基金会支持儿童基金会。Läs mer om olika Utbilldnings-人道主义事务协调厅支持替代方案i kapitlet“支持医疗改革”。

Utse ansvarig för användarfrågor

Utse gärna en person i projektgruppen som ansvarar för information samt utbildnings- och supportfrågor i samband med migreringen。Förslagsvis är det en person som redan arbetar med dessa frågor i verksamheten alternativt upprättar ett nära samarbete med sådana funktioner。

Om ni inte har Her alla dessa support-芬兰联合医疗保险公司(och UtbildningFunktioner finns)负责风险评估项目的某些支持。基诺姆·阿特加·德萨(Genom att-Utnytja Desa deras kunskap och)是一名职业拳击手,他一直在为足球队提供支持。在法兰德监狱的监狱里,他一直在工作,直到他被关在监狱里。

Avsätt ekonomisk预算för信息、支持och Utbilldning

Värt att tänka på är att avsätta ekonomiska medel för information till användarna, samt support och utbildning i samband med migreringen。Det är lätt att fokusera på Det som är konkret och som avser teknik vilket tyvärr gör att många riskerar att lägga för lite fokus i planeringsskedet på information, support och utbildning till verksamheten och användarna。

Sammanfattning - Skapa förutsättningar redan i er migringsplan

För att ni ska bli framgångsrika i ert migringsprojekt bör användarnas behov beaktas redan i er migringsplan。我们可以从以下几点开始:我们可以从以下几点开始:我们可以从以下几点开始:我们可以从以下几点开始:我们可以从以下几点开始:我们可以从以下几点开始:我们可以从以下几点开始:

您可以在migreringen下的användarna中获取您想要的信息。Gärna någon person som arbetar med dessa frågor i verksamheten。

Avsätt ekonomisk budget för information, support och utbildning för att kunna möta användarnas behov。

Per Strand, ComAround首席运营官

Relaterade lankar:

Del 2: Framgångsrik migrering med användarna i fokus - sälja in migreringen

Del 3: Framgångsrik migrering med användarna i fokus - supporta med rätt användarstöd

自助服务对全球企业的影响

0 科门塔雷

鼠鲨属en kommentar

想加入讨论吗?
德拉梅德迪加维迪纳辛普克特!

鼠鲨属ett svar

电子邮件地址在公共场所。义务人fältär märkta*