实现了以知识为中心的服务

以知识为中心的服务är en effektiv Knowledge Management strategy som förutsättningar att optimera både organizationens kundupplevelse samt medarbetarjalitet。

组织名称:möjlighet till att utveckla innovativa producer och tjänster och driva den typ av positive förändring som leader till ett results över förväntan。知识中心服务(KCS.) kan vara skillnaden mellan att vara precis över genomsnittet eller riktigt framgångsrik。KCS är en enkel idé som skapar stora fördelar。Idén bakom KCS är att du ska integrera skapandet och underhåll av kunskap i den dagliga problemlösningsprocessen。

En kvinna berättar om fördelarna att implementera以知识为中心的服务。

De fyra största fördelarna med Knowledge-Centered Service förverkligas vid olika tidpunkter under din KCS-resa。

1.这是一种有效的方法

我们的组织是在KCS är effektivitet et a operation arbetet。När服务台代理förstår vikten av att integrera användning av kunskap i deras dagliga arbetsflöde, inser de att arbetet med en strukturerad problemlösningsprocess hjälper dem att producera bättre och effektiare lösningar。Att integrera användning av en kunskapsbas i arbetsflödet gör det möjligt för agent Att dra nytta av organisationens kollektiva erfarenhet。欢迎大家来到ökad kapacitet och förmåga att introduction era nya människor och nya arbetssätt i organisationen, med mycket mindre ansträngning och tid。请大家联系我们,我们将为您提供最优质的服务。

2.自助服务成功

Servicedesk Adster Skapar Strukturerad kunskap GensomatÅteranvändabefintlig kunskap,Förbättradenvidshovsamtfångauppny kunskap i sittarbetsflöde。resultatetÄRattorenenenen inomen en kort tid(vanligtvis Inom 4 - 6månader)har en kunskapsdatabas fylld med struktureratInnehåll,Skrivet i kundens kontext somutvecklasutifrånefterfrågh。Denna kunskapÄranvändbarförbådeServicedeskAdster Och Kunder。eftersommåletÄRatttillhanahållakunskapsomäriglegängligfördomsombehöverdet,Närdehöverdet,Måstevifåutsåmycket kunskap sommöjligt到自助服务。

Kunden will veta vad du vet, så snart du vet det。

Detta minskar kraftigt den tid och ansträngning det tar för kunden att hitta相关信息eller att behöva ta reda på var eller vem du ska kontakta för hjälp。En effektiv self service lösning hjälper till att ge kunderna svar på kända problem, vilket ger servicedesk agenten möjlighet att fokusera på att lösa nya utmaningar。

3.Organisationsutveckling

Det här kan vara den mest värdefulla nyttan av KCS - identify och prioritering av att förbättra våra processor, policies, producer och tjänster。De mönster och trender som uppstår genom vår kollektiva erfarenhet i kunskapsbasen underlättar utredningen av möjliga åtgärder。En grundlaggande orsaksanalys ar直到exempel ett mycket kraftfullt satt att bedoma vilka atgarder vi bor prioritera为丙氨酸uppna basta mojliga inverkan pa var effektivitet och forbattrad produktivitet samt En mer kundorienterad upplevelse。

4.Organisatoriskt larande

Den slutliga fördelen är hur vi som organisation kan lära av varandra。Med KCS fångas kunskap och görs tillgänglig för att återanvändas under problemlösningsprocessen, förenklas under dokumentationsprocessen och skapandet av värdeartiklar som är sökbara och läsbara。服务台代理kan förlita sig på deras kunskapsdatabasinnehåll och lära av varje interaktion。Genom att lägga till en artikel till deras事件bekräftar代理att att förstår och tror på lösningen。Kunskap förbättras kontinuerlight genom interaktioner och erarenheter。När vi förvärvar mer erfarenhet kompletterar vi, förbättrar och korrigerar vi vår kunskap。Därför utvecklas vår kunskap ständigt, även om den aldrig är perfekt eller helt komplett。我想去看一下。男人都是这样,är ännu starkare。

“smartaste person i rummet”är vi真主安拉tillsammans。

Den övergripande effekten av de här 4 fördelarna resulterar i är att de minskar förhållandet mellan driftskostnader och intäkter, samtidigt som Den ökar framgången och produktiviteten förde som blir hjälpta。

Relaterade lankar:

Varför inte KCS(知识中心服务?

Vad är största utmaningen att lyckas医学知识管理

5 tips för att lyckas医疗自助服务

0 Kommentarer

鼠鲨属en kommentar

想加入讨论吗?
我是迪娜·欣庞克特!

鼠鲨属ett svar

电子邮件地址在公共场所。义不容发fält är märkta