Oppnå en effektiv supportleverse ved å sample og strukturere ere kunnskap på ett og sameme sted