有什么组织是知识主动性的?

我们在一个组织中成立了Knowledge-reisen eller和videreutvikler sin;- proesser i fase II eller III, er tiden till å planlegge og sette målene for knowledge -initiative。

Les mer

知识管理策略

Mange organisasjoer har konkurransemessige utfordringer, et hov for å oppskalere virksomheten og være blant de første leverandørene kundene tenker på, osv。Samtidig经常有自己的爱好。组织者索姆·维克里格forstår在我的个人、合作伙伴坎·莱科斯医疗中心工作。我的博客是关于知识管理战略的。

Les mer

你能给我写个信吗?

你在支持的组织里,有一个叫jon skal的人。在det skal skje må dere fokusere på de riktige tingene。Når medarbeiderne føler at jobben de gjør bidrar til å nå selskapets mål, vil prestasjonene og engasjementet øke。

Les mer

øsningsgraden i ørste linje bør være lav!

IT- og økonomisjefer i财富全球500 - selskapene这是一种用于其他用途的中心指示器。Jo høyere løsningsgrad, desto bedre。联合工作组er uenig。

Les mer

Selvbetjening betyr nye måltall for supportorganisation asjonen

Det er på tide å revurdere de tradisjonelle måltallene de fleste servicedesker fremdeles bruker til å måle hvor fremgangsrike de er。Og årsaken er at den verdien support skaper, ikke kan måles internet i stø tteorganizasjonen。Verdien er som seg hør og bør på et høyere nivå, og supporten skaper virkelig verdi for bedriften og ikke bare intern supportverdi。Det er også på tide å slutte å fokusere for mye på aktivitet og i stedet begynne å måle utfallet av aktivitetene våre。Les mer

Vis den virkelige verdien for bedriften, ikke bare standardmåltall fra IT-avdelingen

根据它的smf -konferansen i Norge 3 - 5。火星2015 fikk jeg sjansen til å lytte til hoveden dragshoderen Ray Ann Bruno。如果你想了解更多的信息,你可以去了解一些更详细的信息。

Les mer

Del 2: los flere saker med selvbetjening - Supportstrategi og mål gir et grunnleggende styremiddel

zh zh zh zh zh zh zh zh zh zh zh zh zh zh zh zh zh zh zh zh zh zh zh zh zh zh zh zh zh zh zh zh zh zh zh zh zh zh zh zh zh zh zh zh zh zh zh zh zh zh zh zh zh zh zh zh zh zh zh zh zh zh zh zh zh zh zh zh zh zh zh zh zh zh zh zh zh zh zh我在博客上说我支持自己的发展,我在博客上说我支持自己的发展,我在博客上说我支持自己的发展,我在博客上说我支持自己的发展,我在博客上说我支持自己的发展,我在博客上说我支持自己的发展,我在博客上说我支持自己的发展。

Les mer

Del 4 Järfälla kommune: Tiltak og planer for å løse flere saker i Zero Level-support

Järfälla kommune炊具斯德哥尔摩哈尔brukt netttbasert selvjening som en supportkanal i sju år。I fjor besluttet å innføre Zero Level-support som et skritt før førstelinjen。在零电平时,支持40%的容量。Utfordringen er å få brukerne til å hjelpe seg selv via selvbetjeningstjenesten。Jeg har intervjuet IT-sjefen i Järfälla kommune, Hans Berkvall, som forteller om deres tiltak og planer for å øke antallet løste saker i Zero Level support。

Les mer

Del 1 Järfälla kommune - Tjenestevillig IT-avdeling i en ksomhet med store utfordringer

Jarfalla kommune我是Sverige har gjennomført en stor intern it ending。黛特·哈尔斯卡普米恩øye blant brukerne。IT-avdelingen i Järfälla kommune har valgt å inf øre Zero Level-support for å skape en mer fornøyd virksomheet og et mer positive bilde av IT-avdelingen。Jeg vil følge deres reise med å inf øre Zero Level-support over flere bloggartikler。我den første forteller jeg om it avdelingens mål og utfordringer。

Les mer

您想知道您的自助服务评分是多少?

Har dere fokus på brukerne når通过selvbetjening获得支持?Supportfunksjoner ofte fokus på å effektivisere supportorganisasjonen og måler antallet løste saker og hvor lang tid det tar å håndtere en sak。我们可以在måler brukernes engasjement直到å øse egne问题通过selvbetjening?

Les mer