Del 1: Vellykket migringmed brukerne i fokus - skape forsetninger allerede i migringsplanen

Migreringsplan:我们的刨工要知道他们的操作系统有问题Windows 10你能到尼雷尔的av办公室吗?tekologi er en grunnleggende forutsetting for en vellykket migration, mens even nen til å lede, berolige og støtte brukerne på ulike måter med tydelig informasjon før,在og etter migreringen blir avgjørende for i hvor or grad migreringen oppleves som vellykket。

为brukere Migreringsplan

为brukere Migreringsplan

Når det er besluttet at en migrering skal finne sted, er ofte it avdelingen som får ansvaret for projektledelsen。IT-avdelingen skal også sørge for at migreringen gjennomføres så kostnadseffektivt og raskt som mulig uten å forstyrre den daglige virksomheten。

这是我们在IT-avdelingen的一个场景,一个相对的胸罩,一个tekniske migreringen, dvs。在IT-avdelingen lykkes med å få brukerne over på det nye systemet uten å miste viktige data eller forårsake driftsstans i virksomheten。在迁移的过程中,我们会遇到这样的情况。我们想了解更多的信息,我们想了解更多的信息,我们想了解更多的信息。

Hvis du er感兴趣的å vite hvordere kan gjennomføre et“vellykket”migringsprojekt, bør du lese denne rapen som gir konkrete tips from hvordan dere kan håndtere disse myke verdiene på en måte som øker sjansene for et vellykket migringsprojekt。我们可以在这里浏览一下我们的网站,我们可以在这里浏览一下我们的网站få migringsprojektet till å oppleves som vellykket i hele有机体。

我在《移民计划》上写了går vi ut fra在《移民计划》上写了går vi ut fra在《移民计划》上写了在den overordnede målsettingen, kostnadsbudsjettet og tidsplanen er fastsatt。Målsettingen for migringer varierer, men can hovedeleg deles i to typer mål eller ambisjoner。Dels et migreringsmål der det fokuseres på å minimere avbrudd i den order ære virksomheten og der det brukes få eller ingen ressurser på å lære opp brukerne i nye funksoner, Dels et migreringsmål der ambisjonen er å øke kunnskapsnivået og forbedre den eksisterende arbeidsmåten i forbindelse med migreringen。

我们的组织是jon bør arbeide med hvert nedenfor,我们的类型是mål og ambisjoner dere med migreringen。

我想去卡纸店。

我første bloggartikkeln,把所有的东西都移走如果您想要访问我们的网站,请访问我们的网站:å kare å gjennomføre en vellykket migrering med brukerne I fokus。

我的安德烈bloggartikkeln,Selge客栈migreringenForteller vi blant and den positive effekten av brkerne /virksomheten får riktig informasjon e øler seg delaktige。

我tredje bloggartikkeln,支持med riktig brukerstøtte我的意思是说,在迁移的过程中,我的意思是在迁移的过程中,我的意思是在迁移的过程中,我的意思是在迁移的过程中,我的意思是在迁移的过程中,我的意思是迁移的过程。

En tydelig plan for migringingen med overordnede mål og delmål samt aktiveter er En outset for et vellykket migringsprojekt。我可以在我们的迁移计划中看到,我们可以为我们的计划制定一个计划。

他对他的移民计划有些看法

我tillegg til å følge retningslinjene og rammene som IT-avdelingen har fått fra beslutningsorganene eller selv har besluttet angående migreringen, er det en utfordring å kartlegge virksomhetens behov。Hvis projektgruppen lyksen med å kartlegge virksomhetens behov i forbindelse med en migring, de fra sitasjonen ør og en ønsket fremtidig situasjon, har den forutsetinger for å gjennomføre en migring som oppleves som vellykket ikke bare av ledelsen men også av virksomheten og brukerne。

我想说的是,我想说的是,我想说的是。我们的技术可以为我们的工作提供帮助,直到我来到这里。om胖informasjon og opplærings- og supportspørsmål。邮箱:å utføre en intern under økelse i ulike deler av virksomheten får projektgruppen inn verdifull informasjon for å kunne tilfredsstille virksomhetens behov under migreringen。

分析你的planlegge是更好的virksomeske faktorer

我希望你能帮我。Ta rede på kritiske tidsperioder når og hvor migreringen ikke må forstyrres。Det kan skyldes flere ting, f.ek。这是我的名片。下面是一封给kaos的信。所有的virksomheter和kristiske faktorer。她的经纪人det ikke om å spørre alle brukerne, ulike brukergrupper的男性代表。

支持我们的også经常有有趣的统计数据,我们可以在我的类似系统中使用brukerspørsmål de faktisk生成器来管理问题。在å“bygge bort”中查找相关信息。

她的bør IT-avdelingen gjøre en åpen prioriering slik at brukerne føler seg forstått og hørt, noe som kan gi økt handlingsfrom og bedre forståelse hvis det oppstår problemer, noe det nesten alltid gjør i større eller mindre grad。Les mer om dette i avsnittet "透明对话rundt forventningene "。

分析你的平面腿

Det er også viktig å under øke virksomhetens behov for informasjon, opp æring og support。我们将在这里为您提供信息,研讨会,opplær eller utvidet支持,我们将在这里为您提供信息,研讨会,opplær eller utvidet支持,我们将在这里为您提供信息,研讨会,opplær på selskapets regning。像我这样的处理人员要有一定的权限。赤裸å tilby ulike alternative og spørre seg selv om hvordan virksomheten ser på behovet en kommende migring kan man legge et got grunnlag for god kommunikasjon og følelsen av å bli lyttet til。我住在"塞尔吉移民旅馆"。

Når en virksomhet blr从ønsker opplæring中跳出来禁止在forestående迁移,我们经常对一些virksomheten ør det hvis de ikke får tilbudet感兴趣。我们经常看一些关于kunnskaper的各种各样的资料。

Når virksomhetens (opplevde) behov er identifisert, er det viktig å sammenstille og legge frem dette for å vise hvordan det faktisk ser ut og for å skape en forståelse for de kommende støtteaktivitetene i form av opplæring og support。以下søk ulike opplærings- og supportalternativer for å finne en god kombinasjon av ulike support- og opplærings øsninger som pass til virksomhetens og brukernes behov。Les mer om ulike opplæringsog supportalternativer i kapitlet“support med riktig brukerstøtte”。

Utnevne en ansvarlig for brukerspørsmål

我们每个人都可以向我们提供一些信息,例如supportspørsmål,我禁止患者就医。侦破菅直人f.eks。我们的人就像spørsmål我的virksomheten eller在开始和tett samarbeid med slike funksoner。

我们可以在我们的医疗机构pågående virksomheten看到我们的支持。网址:å utnytte disse eksisterende funksjonene og deres kunnskaper og verktøy, får dere tilgang til en opplæring og supportspørsmål。迁移的krever tilpasninger一直到pågående virksomhet uten endringer。

Avsette økonomisk budsjett for informasjon, support og opplæring

Det kan være lurt å sette v økonomiske midler til informasjon til brukerne samt support og opplæring i forbindelse med migreringen。Det er lett å fokusere på Det som er konkret og som angår teknologi, noe som dessverre fører til at mange risikerer å sette for lite fokus i planleggingsstadiet på informasjon, support og opplæring til virksomheten og brukerne。

在迁移计划中,我们可以使用它

因为在我们的迁移计划中,我们有一个迁移计划。我们可以这样做,我们可以这样做,我们可以这样做。

我们每个人都希望能在这里得到我们的信息,并在这里得到我们的支持。Det må gjerne være en arbeider med slike spørsmål i virksomheten。Avsett et økonomisk budjett for informasjon, support og opplæring for å kunne tilfredsstille brukernes behov。

Per Strand, ComAround首席运营官和联合创始人

Relaterte koblinger:

Del 2: Vellykket migration med brukerne i fokus - selge inn migreringen

Del 3: Framgångsrik migrering med användarna i fokus - support med riktig brukerstøtte

自助服务对全球企业的影响

0 回复

我要走了

想加入讨论吗?
请随时投稿!

我很乐意

没有电子邮件地址。有义务的是市场